คำถามน่ารู้

คำถามน่ารู้และคู่มือการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานของคุณ

ค้นหา

หมวดหมู่

Folder Windows (0)
Windows

บทความ

Article block IP FTP/SSH
iptables -N FTPFILTERiptables -A FTPFILTER -j REJECTfor i in `wget -qO -...
คนดู: 2809
Article block ip port
# iptables -A INPUT -s xxx.xxx.xxx.xxx -p tcp --destination-port 25 -j DROP iptables...
คนดู: 1271
Article find ifram host
  find /home/*/domains/*/public_html/ -maxdepth 1 -name index.php -exec grep -H "iframe" {} ";"...
คนดู: 1098
Article iptables block ip linux
  iptables -I INPUT -s 60.199.202.42 -j DROP  block ip  server   iptables -D INPUT -s...
คนดู: 2782
Article nginx+php5+MySQL
Debian 5,6 Ubuntu 10.x.x1.apt-get purge apache2 apache2-utils apache2.2-bin apache2-commonapt-get...
คนดู: 19511

Quick Navigation

Client Login

อีเมลล์

รหัสผ่าน

Remember Me

ค้นหา