คำถามน่ารู้

การใช้ register_global .htaccess

 

php_flag register_globals on

 

save  .htaccessWas this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites

Print this Article Print this Article


Quick Navigation

Client Login

อีเมลล์

รหัสผ่าน

Remember Me

ค้นหา