คำถามน่ารู้

การเปิด Icecast2 ผ่านโปรแกรม SAM

การใช้งาน Icecast2 ผ่าน โปรแกรม SAM

 

จะสั่งเกตุได้ตาม ช่อง 4 เหลืี่ยม สีแดง

 Was this answer helpful?

Add to Favourites Add to Favourites

Print this Article Print this Article

SAM Broadcaster (คนดู: 1393)

Quick Navigation

Client Login

อีเมลล์

รหัสผ่าน

Remember Me

ค้นหา