ตะกร้าสินค้าของฉัน

Step
เลือกบริการของเรา
Step
Domain Options
Step
Configure
Step
ยืนยันการสั่งซื้อ
Step
Checkout

หมวดหมู่:


Radio Plan 100 คน (No Auto DJ) - รองรับผู้ฟัง (Max User Listening) 100 คน
คุณภาพเสียง Bitrate 64 kb/s, Stereo
ค่าติดตั้ง , สอนใช้งานโปรแกรม ฟรี 100 %
Control Panel Radio สำหรับ เปิด-ปิด Port วิทยุได้เอง

Radio Plan 1000 คน (No Auto DJ) - รองรับผู้ฟัง (Max User Listening) 1000 คน(เช่ารายปี)
คุณภาพเสียง แนะนำ 64 kbps
ค่าติดตั้ง , สอนใช้งานโปรแกรม ฟรี 100 %
Control Panel Radio สำหรับ เปิด-ปิด Port วิทยุได้เอง


Radio Plan 2000 คน (No Auto DJ) -
รองรับผู้ฟัง (Max User Listening) 2000 คน (เช่ารายปี)
คุณภาพเสียง แนะนำ 64 kbps
ค่าติดตั้ง , สอนใช้งานโปรแกรม ฟรี 100 %
Control Panel Radio สำหรับ เปิด-ปิด Port วิทยุได้เอง


Radio Plan 3000 คน (No Auto DJ) - รองรับผู้ฟัง (Max User Listening) 3000 คน (เช่ารายปี)
คุณภาพเสียง แนะนำ 64 kbps
ค่าติดตั้ง , สอนใช้งานโปรแกรม ฟรี 100 %
Control Panel Radio สำหรับ เปิด-ปิด Port วิทยุได้เอง


Radio Plan 4000 คน (No Auto DJ) - รองรับผู้ฟัง (Max User Listening) 4000 คน (เช่ารายปี)
คุณภาพเสียง แนะนำ 64 kbps
ค่าติดตั้ง , สอนใช้งานโปรแกรม ฟรี 100 %
Control Panel Radio สำหรับ เปิด-ปิด Port วิทยุได้เอง


Radio Plan 5000 คน (No Auto DJ) - รองรับผู้ฟัง (Max User Listening) 5000 คน (เช่ารายปี)
คุณภาพเสียง แนะนำ 64 kbps
ค่าติดตั้ง , สอนใช้งานโปรแกรม ฟรี 100 %
Control Panel Radio สำหรับ เปิด-ปิด Port วิทยุได้เอง


Radio Plan Unlimited (No Auto DJ) - รองรับผู้ฟัง (Max User Listening) Unlimited
คุณภาพเสียง Unlimited
ค่าติดตั้ง , สอนใช้งานโปรแกรม ฟรี 100 %
Control Panel Radio สำหรับ เปิด-ปิด Port วิทยุได้เอง


Secure Transaction This order form is provided in a secure environment and to help protect against fraud your current IP address (35.175.191.46) is being logged.

Quick Navigation

Client Login

อีเมลล์

รหัสผ่าน

Remember Me

ค้นหา